Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Πολιτική Απορρήτου

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του κάθε χρήστη υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να σταματήσει την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα. Το Deal848.com διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών του, και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον και εφόσον αυτό επιβάλλεται από την νομοθεσία τις αρμόδιες αρχές.

Ο χρήστης έχει στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Το Deal848.com είναι εφικτό να μπορεί να επεξεργάζεται τα στοιχεία που εσείς αποστέλετε για λόγους στατιστικούς και οικονομικούς.